Zbiorowa Petycja Narodów Odrodzonej Ziemi

Zbiorowa Petycja Narodów Odrodzonej Ziemi

OBURZONY I ZROZPACZONY GŁOS NARODów ODRODZONEJ ZIEMI ZBIOROWA PETYCJA  My obywatele i obywatelki Odrodzonej Ziemi żądamy w imieniu zniszczonej Planety, zniszczonego i zatrutego ekosystemu, krzywdzonych i okaleczanych zwierząt, opuszczonych i traumatyzowanych dzieci, bezbronnych i bezradnych kobiet i mężczyzn, pozostawionych bez opieki osób starszych, lekceważonych obywateli całego świata poprzez wszystkie systemy korporacyjne, środowiska lobbystyczne reprezentujące elity globalistyczne odwrócenia zachowań z destrukcyjnych […]